Skallsjö Kyrka

Totalrestaurerat interiört och exteriört lyft ned tornspira m,m.

Haga Kyrkogata