Alfshögs Kyrka

Nytt koppartak, omfogning av fasad.

Annedalsseminariet Göteborg

Takrenovering, målning av fönster och fasad.

Askome Kyrka

Askome Kyrka. Fasadrenovering, fönsterenovering, takarbeten.

Borlunda Kyrka

Skifferarbete

Bosarp Kyrka

Omläggning av tegeltak, nytt torntak och fasadrenovering.

Eslövs Kyrka

Nytt skiffertak

Falkenberg Kyrka

Takrenovering, målning av fönster och fasad.

Farhults Kyrka

Omputsning, byte av tegeltak. Delvis ommurning av fasad.

Getinge Kyrka

Getinge Kyrka. Ut- och invändig renovering. Utförd 2006-2007.

Haga Kyrkogata

Renovering och putsning av fasad, målning av fönster.

HDK Göteborg

Omfogning av tegelfasad, renovering av balkar ovanför fönster samt fönstermålning

Hunnerstad Kyrka

Fasadrenovering och ny fjälltäckning på koret.

Krogsered Kyrka

Fasadrenovering, omläggning av plåttak.

Kurs och Tidningsbiblioteket

Renovering av tegelfasad, konservering av natursten och renovering av balkong.

Kylhuset Göteborg

Fasadrenovering, ny lastkaj med nytt skärmtak samt fasadputs.

Landskrona Rådhus

Byte av samtliga tak, omfogning av fasad och nygutning av pelare och kapitäl.

Linhultska Stiftelsen

Fasad och takrenovering.

Molinsgatan 11

Fasadrenovering

Mostorp Slott

Omläggning av samtliga skiffertak, 2001.

Nordhemskrönet Balkonger

Nytillverkning av platsgjutna balkonger samt fasadrenovering

Nykyrka

Omläggning av skiffertak, förgyllning av kulor och kors.

Nöbbelövs Kyrka

Renovering av tornets timmerstomme, omtäckning av plåttak sam fasadrenovering

Remfabriken Göteborg

Omfogning av fasad, fönsterrenovering samt fasadrenovering av garage och lada.

Rävinge Kyrka

Byte av panel på torn, fönsterrenovering, förgyllning av tornprydnad.

Skallsjö Kyrka

Total ombyggnad av kyrktorn.

Sockel Erik Dahlbergsgatan 4

Omfogning, delvis ommålning av sockel.

Stora Hammar Kyrka

Omläggning av skiffertak på öppen läkt. Återanvändning av befintlig penhrynskiffer.

Söderåsens Skjutbiograf

Nybyggnad av skjutbiograf

Tillbyggnad Vikens Kyrka

Tillbyggnad till Vikens Kyrka

Tjolöholms Slott

Omläggning av skiffertak på annexet.

Torgården Båstad

Omläggning av skiffertak, fönsterbyte samt fasadrenovering

Tönnersa Ridhus

Nybyggnad av ridhus.

Varbergs Fästning

Byte av faltak.

Viktoriagatan BRF

Fasadrenovering

Viktoriagatan Tyska Stiftelsen

Fasadrenovering och byte av tak.

Väsby Kyrka

Omläggning av koppar- och skiffertak. Renovering av fasad och tonspira. (2008 & 2013)

Ås Kyrka

Omläggning av skiffertak, renovering av torntak samt fasadrenovering.

Öja Kyrka

Renovering av skiffertak, nyläggning av koppartak på torn. Timmerarbeten, samt renovering av tegelfasad.

Örtofta Kyrka

Omläggning av skiffertak.

Östra Karaby Kyrka

Omläggning av skiffertak.

Arsenalsgatan Göteborg

Fasad- och hussvampssanering, Utförd 2019

Esperantoplatsen

Fasad och takrenovering, 2018

Grinneröd kyrka

Renovering Fasadputs, målning och förgyllningsarbeten, 2019

Ljungskile Kyrka

Omläggning skiffertak, renovering av fasad och målning, 2019

Nordhemsskolan

Fasad, tak- och fönsterrenovering, 2017

Oscar Fredriks Kyrka

Skifferarbete, byte takskiffer, 2019

S:t Johannes kyrka

Fasad- och takrenovering, 2018

Tyska kyrkan i Göteborg

Fasad- och takrenovering, 2019

Landala Vattentorn

Fasadrenovering, 2019

Nyhemsskolan

Tak- och fasadrenovering, 2018

Sperlingsholms kyrka

Utvändig- och invändig renovering. 2018

Stigbergshuset

Tak- och fasad och fönsterbyte, Utfört 2016-2018

Vinbergs kyrka NY

Renovering skiffertak, 2017

Landskrona teater

Tak- och fasadrenovering, 2017

Allhelgonakyrkan i Råå

Tak- och fasadrenovering, 2017

Sankta Maria kyrka

Tak- och fasadrenovering, 2019

Skara gamla vattentorn

Ut- och invändiga renoveringar, 2019