Stora Hammar Kyrka

Omläggning av skiffertak på öppen läkt. Återanvändning av befintlig penhrynskiffer.