HDK Göteborg

Omfogning av tegelfasad, renovering av balkar ovanför fönster samt fönstermålning