Väsby Kyrka

Omläggning av koppar- och skiffertak. Renovering av fasad och tonspira. (2008 & 2013)