Sankta Maria kyrka

Tak- och fasadrenovering, 2019