Nykyrka

Omläggning av skiffertak, förgyllning av kulor och kors.