Kungsbacka Kapell

Omläggning av skiffertak, montering av handikappsramp.