Skara gamla vattentorn

Ut- och invändiga renoveringar, 2019