Farhults Kyrka

Omputsning, byte av tegeltak. Delvis ommurning av fasad.