Krogsered Kyrka

Fasadrenovering, omläggning av plåttak.