S:t Johannes kyrka

Fasad- och takrenovering, 2018