Bosarp Kyrka

Omläggning av tegeltak, nytt torntak och fasadrenovering.