Ås Kyrka

Omläggning av skiffertak, renovering av torntak samt fasadrenovering.