Torgården Båstad

Omläggning av skiffertak, fönsterbyte samt fasadrenovering