Viktoriagatan Tyska Stiftelsen

Fasadrenovering och byte av tak.