Mostorp Slott

Omläggning av samtliga skiffertak, 2001.