Stigbergshuset

Tak- och fasad och fönsterbyte, Utfört 2016-2018