Kylhuset Göteborg

Fasadrenovering, ny lastkaj med nytt skärmtak samt fasadputs.